Lazer Soğutucu 3000 SERİSİ WATER PUMP 
 Lazer Soğutucu 5000 SERİSİ WATER CHİLLER

                        CİHAZINIZIN VE SİZN SAĞLIĞINIZ İÇİ LAZER SOĞUTUCUNUN ÖNEMİ

 

            Lazer ürünleri günümüzde artık çok fazla kullanım alanına sahiptir. Lazer Soğutucu cihazlarından daha iyi ve yüksek verim alabilmek için bir lazer soğutucu ihtiyacı olacaktır. Lazer soğutucu hizmetini ayaklarınıza kadar getiren firmamız sizlerin güvenli bir sağlıkta olmanız için yardım etmeye hazırdır. Lazer soğutucu; atomik ve meloküler yapıdan oluşan bir veya birden fazla lazer alanı ile etkileşim sağlayarak, sıfıra yakın bir derecede soğutma imkânı sağlamaktadır.

 

            Lazer soğutucu olarak neredeyse bir prototip olarak hala kullanılan doppler soğutma olarak kullanılmaktadır. Örneğin epilasyonlarda kullanılan soğutucu çeşitleri için konuşursak; alexandrıte lazer, nd: yag lazer, diode lazer ve mavi ışık lazer lazerdir. Bu lazer uygulama çeşitleri cilt ile alakalı olduğu için muhakkak bir soğutucuya ihtiyaç vardır. Lazer soğutucular kullanım alanlarına veya cihazlara göre farklılık göstermektedir. Lazer soğutucu çeşitleri başlıca şunlardır.

 

             Katı lazer soğutucu: İlk olarak kullanılan yakut lazeridir. Yakut, çok az miktarda krom ile aliminyum oksitkristalidir. Kırmızı ışık yayarlar. Kırmızı ışığı yayan bir kristal vardır. Kristal krom atomlarındandır. Krom atomları optikte yaşi ve mor ışıkla uyarılır. Asıl bu lazer walttı yüksek olduğundan günümüzde bunun sert şeffaf kristalden olanı kullanılmaktadır. Kristalde nadir miktarda da toprak elementi bulunmaktadır. Kristal işlem sırasında oda sıcaklığının çok daha altında çalıştırılması gerekmektedir. Bundan dolayı lazer soğutucuları gereklidir. Bu lazerler darbeli olarak çalıştıkları için ısınmayı önlerler. Ancak tam yeterli değildir.

 

            Yarı iletken lazer soğutucusu: İsminden de anlaşılacağı gibi yarı iletken malzemelerden elde edilen kristallerle yapılmıştır. Özünde Galyım arsenik kristali vardır. Bu madde yarı iletkene de bir örnektir. Fotonlar yayarak gereğini yaparlar. Bu fotonlar da pozitif voltaj, negatif voltaj, elektronların sayesinde oluşur. Ancak verimli çalışması için oda sıcaklığının altında olması gerekir. Lazer çeşitlerinden birisi olan bu lazer de bir lazer soğutucu ihtiyacı vardır.

 

            Gaz lazer soğutucusu: İlk gaz lazer olarak helyum ve neon karışımı şeklindedir. Bu gazlar ile çalışan lazerde yüksek voltaj altında iyonize hale gelmektedir. Kimyasal lazer soğutucusu: Gaz meydana getirilir ve kimyasal rekasiyon yolu ile pompalanır. Kullanımı dikkat ve özen isteyen bir kullanım şekline sahiptir. Fazla tercih edilmez.

 

 Sıvı lazer: En fazla kullanım türüdür. Organik çözücü içindeki organik boyayı seyrelterek işlevini görmektedir.

 

 Her bir lazer çeşidinin de bir soğutucu vardır. Her bir kendi adında soğutucu üretmektedir. Ayrıca diğer çeşitleri de fiyat kısmında görebiliriz. Belirli lazer soğutucu fiyatları şu şekildedir;

 

 Lazer soğutucu fiyatları kullanılan renk ve alana göre değişmektedir.

             Lazer soğutucu fiyatları çeşit, marka kullanım tip ve yoğunluğu, voltaj ve watt gibi farklılıklardan dolayı farklı fiyat değişikliğine maruz kalmaktadır. Bu tür ürünlerin hizmeti ve satışı uygun fiyat ve kalitede, hangi alana ne tür soğutucu getirilmesi gerekiyorsa tespiti yapılarak firmamız tarafından sağlanmaktadır. Soğutucuların varlığını sağlığınıza zarar gelmeden farkına varmak istiyorsanız firmamız size daha iyi hizmet vermek için yakından tanıması ve yüz yüze iletişim için sizleri beklemektedir.

 

LAZER SOĞUTMA

 

Lazer soğutma; atomik ve moleküler örneklerin bir veya daha fazla lazer alan ve etkileşimi ile sıfıra yakın derecede soğutulduğu birçok tekniği ifade etmektedir. Başak bir değişle protonların bir maddeden ısıyı uzaklaştırmak için kullanıldığı ve bu şekilde maddenin soğutulduğu birtakım benzer süreçler lazer soğutma olarak ifade edilir.  Lazer soğutma lazer tüplerini uzun ömürlü olmasında büyük rol oynamaktadır.

 

Lazer soğutmada ilk ve ayrıca hala en yaygın yöntem (öyle ki hala çoğunlukla basitçe ‘lazer soğutma’ olarak bahsedilir) Doppler soğutmadır. Lazer soğutmanın diğer yöntemleri şunlardır:

 

  • Sisyphus (Sisifus) soğutma
  • Çözülmüş yan bant soğutma
  • Hız seçici bağdaşık yoğunluk hapsetme (VSCPT)
  • Anti stokes esnemez ışık saçılması (genellikle fluoresans ya da Raman saçılımı formunda)
  • Boşluk aracılı soğutma
  • Ortak soğutma
  • Zeeman yavaşlatıcı kullanımı

 

Peki bu lazer soğutma sistemleri nasıl çalışır? Bir lazer fotonu atoma çarpar ve atomun lazerden aldığından daha fazla ortalama enerjisi olan fotonlar yayılmasına neden olur. Oluşan enerji farklılığı, atomlar arası termal uyarılmalardan kaynaklanmaktadır. Ve termal uyarılmalardan oluşan bu ısı ışığa dönüşmektedir ki bu da atomu foton olarak bırakır.

 

Bu konuya ayrıca momentumun korunumu yasası açısından da bakacak olursak. Bir atom bir lazer ışınına doğru giderken ve lazerden bir foton atom tarafından alınırken, atomun momentumu atomun aldığı fotonun momentumunun miktarı kadar azalacaktır

 

Örneğin bir hovercraft üzerinde uçtuğunuzu düşünün. Kuzeye doğru yönde belirli bir hızda hareket ediyorsunuz. Ve size doğru dört bir yandan ağır metalik toplar atılıyor. Ama siz yalnızca direkt olarak önünüzden gelen topları yakalayabiliyorsunuz. Şayet bu topların birini yakalayacak olursanız.Momentumun korunumu yasası sebebiyle yavaşlarsınız. Sonuçta, bununla beraber, topu atmak zorundasınız, ama topu attığınız yön tamamen rastgele olacak. Momentumun korunumu sebebiyle, topu atmak demek topunun tersi yönünde hızınızın artması demektir. Dolayısıyla “atılma” yönü rastgele olduğu için hızınıza olan bu katkı ortalama olarak yok olacak. Bu yüzden ileri doğru hızınız azalacak ve sonunda hareketleriniz tamamen topları yakalama ve atmanın geri tepme kuvveti tarafından belirlenecektir.

 

 

 

Doppler Soğutma

 

Genellikle manyetik hapsetme kuvvetinin temel alındığıDoppler soğutma yöntemi, şimdiye kadarki en yaygın lazer soğutma yöntemidir.

 

 Bu yöntem düşük yoğunluktaki gazları Doppler soğutma limitine kadar soğutmak için kullanılır. Bu limit yaklaşık 150 mikrokelvin’dir. Doppler soğutma çok özel bir enerji düzeyi yapısı gerektirdiği için metot küçük bir miktar elementle sınırlıdır.

 

Doppler soğutmada, ışığın sıklığı atomdaki bir elektron geçişinin biraz altında olacak şekilde ayarlanır. Böylece atomlar, Doppler etkisi sebebiyle, ışık kaynağına doğru hareket edecekler ve daha çok foton alacaklar. Böylece, eğer iki zıt yönden ışık uygulanırsa atomlar her zaman hareket yönlerinin tersini gösteren lazer ışınından daha fazla foton saçacaklardır. Her bir yayılım olayında atom, fotonun momentumuna eşit bir momentum kaybedecek.  Eğer uyarılmış durumdaki atom aynı zamanda bir foton alırsa aynı miktarda momentum ile ters tepilecektir, fakat bu rastgele bir yönde olacaktır. Baştaki momentum kaybı hareket yönünün tersinde olduğu için, takip eden momentum kazanımı rastgele yönde iken, emme ve yayılım sürecinin genel sonucu atomun hızını azaltması olacaktır. Eğer emme ve yayılım süreçleri birçok kez tekrarlanırsa, ortalama hız ve dolayısıyla atomun kinetik enerjisi azalacaktır. Çünkü bir grup atomun sıcaklığı, ortalama rastlantısal iç kinetik enerji ölçeğidir. Bu, atomları soğutmaya denktir.

 

Diğer Lazer Soğutma Yöntemleri

 

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi protonların bir maddeden ısıyı uzaklaştırmak için kullanıldığı ve bu şekilde maddenin soğutulduğu birtakım benzer süreçler lazer soğutma olarak ifade edilir. Olay, anti skokesfluoerans aracılığıyla gösterilmiştir. Ayrıca aynı etkiyi yaratmak için hem elektrik ışıklı üst-dönüşme hem de foto-ışıklı üst-dönüşme üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bunların çoğunda, ışığın bağdaşımı süreç için lüzum görülmemektedir. Ancak, daha fazla ışık yayılımını sağlamak için genellikle lazerler kullanılır.

 

 

Lazer Soğutucu, Lazer sogutucular, lazer soğutucu, fiyatları, Soğutucu, Soğutucular, lazer Chiller, ciller, lazer, LAZER, CİLLER, CHİLLER,